ХII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА
АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
„ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА”, ЖЪЛТЕШ- 2023
с. Жълтеш, Община Габрово
1 и 2 юли
 2023


ПРОГРАМА 1 ЮЛИ СЪБОТА

ПРОГРАМА 2 ЮЛИ НЕДЕЛЯ 
Проектът „Фолклорна въртележка… между зимата и пролетта“
 

Основната цел на читалище Светлина 1927 е да запази обичаите „Коледуване“ и „Лазаруване“, които са ежегодни празници в календара на село Жълтеш и региона, празнували са се /с прекъсвания през годините/ и чрез представянето им стремим да съхраним, предадем и популяризираме нематериалното културно наследство родния ни край. Изработване комплекти детски народни носии за момчета и момичета, женски и мъжки комплекти необходими за представяне на обичаите „Коледуване“ и „Лазаруване“, за по-доброто им въздействие върху публики. Възстановяване на обичаите в село Яворец и партньорството с НЧ Васил Левски – 1922. Представянето им в един и същи ден в двете населени места. Предвижда се да се ангажират различни възрастови групи от местното население. Съхраняване и предаване на обичаите на бъдещите поколения. Предвижда се обичаите да се представят в друго населено място за възраждане на традициите там.#Националенфондкултура