НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

„ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА” ЖЪЛТЕШ

с. Жълтеш, Община Габрово

 

     I.  СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА

Националният фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана” се организира от Народно читалище „Светлина - 1927”, с. Жълтеш, Кметство с. Жълтеш, Община Габрово и под патронажа на Министерство на Културата на Република България. Провежда се в първата събота и неделя на месец юли на открита сцена. Програмата се реализира в рамките на два дни. Няма възрастови ограничения за участниците.

Фестивалът има конкурсен характер.

Участниците се оценяват от компетентно жури в състав:

Председател:   доц. д-р. Веселка Тончева, БАН

Членове:          1. доц. д-р. Ангел Гоев

                         2. Олег Цонев – хореограф

                           3. Петър Кирилов - северняшки народен певец

Не се плаща такса за  участие.

Всички разходи по пътуването и престоя са за сметка на участниците.

     II.  ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА

Целта на фестивала е  издирване, изучаване, съхранение и популяризиране на автентичния български фолклор с многообразието и спецификата на различните фолклорни области в България; поощряване на приемствеността за предаване на автентичния фолклор на младото поколение; превръщане на фестивала в празник на духа, в място за личностен и творчески обмен между участниците .

     III.  РЕГЛАМЕНТ

  1. Единадесетия Националният фестивал „Песни в полите на Балкана”, Жълтеш- 2022 г. ще се проведе на 2 и 3 юли 2022г. (събота и неделя). Програмата на всеки от фестивалните дни започва в 10 часа.

  1. Фестивалът предлага участие и предоставя възможност за творческа изява на изпълнители на автентичен фолклор (индивидуални, певчески и танцови колективи, ансамбли  и групи за народни обичаи) в 4 раздела / 6 групи:

 а/ Певчески:

     - индивидуални изпълнители - 1 песен /до 5 мин./ до двама участници от организация;
      I    група до 12 год.
      II   група до 18 год.
      III
група над 18 год.

     - певчески групи – 2 песни /до 10 мин./;
      I    група до 12 год.
      II   група до 18 год.
      III група над 18 год.

 б/ Танцов :

     - танцови колективи /до 10 мин./;
      I     група до 18 год.
      II   група над 18 год

     - ансамбли  /до 15 мин./;

 в/ Обичаи :

      - групи за обичаи /до 10 мин./;

 г/ Представяне на автентична носия /до 5 мин./;

  1. Репертоарът на участниците включва само автентични изпълнения - допуска се съпровод на акордеон.

3.1 Колективите в раздел „Обичаи” прилагат към заявката и кратка анотация на обичая, който ще представят.

  1. Сценичните костюми на изпълнителите са автентични носии или техни достоверни реплики, с които могат да се участват и самостоятелно в раздела „Представяне на автентична носия”.

  1. Крайният срок за получаване на заявките за участие е 15 юни. Програмата на фестивала се изготвя в рамките на следващите пет дни.

5.1. Участниците получават персонална  информация за деня и часа на представянето си.

            5.2. Организаторите си запазват правото да прекратят записването на участници при попълване на програмата за двата фестивални дни, дори ако срокът за подаване на заявките не е изтекъл.
            5.3 програмата се изготвя по реда на получените заявки.

  1. Участниците се оценяват от професионално жури, което връчва:

- Първа, Втора и Трета награда (медал и диплом за всяка група) - автентичност на репертоара и костюмите на изпълнителите;

- Голямата награда  „Лауреат на фестивала”, диплом и плакет – за цялостно представяне  на  организация.

            Поощрителни награди:

            - Награда на кмета на град Габрово - плакет и диплом;

            - Награда на журито - плакет и диплом;

            - Награда на организаторите - плакет и диплом;

            - Награда за най-млад и най-възрастен  изпълнител - диплом;

            - Награда за най-масово представяне на колектив - плакет и диплом;

            - Награда на РЕКИЦ- Габрово;

            Всеки от участниците получа грамота.

  1. Наградите се обявяват в края на втория фестивален ден. При отсъствие на отличените изпълнители, организаторите изпращат наградата по пощата в срок до 10 дни.

  1. Всички участници се регистрират при пристигането си в с. Жълтеш най- късно един час преди обявения в програмата час на тяхното представяне - „Регистратура”-та се намира в близост до сцената на фестивала.

  1. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без за това да плащат права и обезщетения.

 

ЗА НАС ЩЕ Е ЧЕСТ ВАШЕТО  УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА!

 

Цялостна информация за програмата на фестивалните дни - на сайта на читалището: chjaltesh.ucor.org

При възникване на проблем за вашето участие, организаторите молят да се обадите своевременно на тел: 0887008518 или 0893697726

 

Заявките за участие изпратете на адрес:

ПК 5335  с. Жълтеш

Община Габрово, Област Габрово

НЧ ”Светлина - 1927”

e-mail: n4galte6@abv.bg

 

За контакти: 
GSM: 0887008518 – Ана Боянова
GSM: 0893697726 – Ана Боянова

Сайт на читалището: chjaltesh.ucoz.org


За нощувки:  (в рамките на града)

Хотел „Панорама” - 066 801 077