НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

„ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА” ЖЪЛТЕШ

с. Жълтеш, Община Габрово

 

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА

Националният фолклорен фестивал „Песни в полите на Балкана“ се организира от Народно читалище „Светлина 1927“ , Кметство с. Жълтеш и Община Габрово.
Фестивалът има конкурсен характер.
Провежда се първата събота и неделя на месец юли.
Програмата се реализира в рамките на два дни.
Няма възрастови ограничения за участниците.
Не се плаща такса участие.
Участниците поемат сами разходите си за транспорт, настаняване и храна.
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без за това да заплащат права и обезщетения.
Организаторите не носят отговорност за използването на музикални и танцови произведения, които са обект на закона за авторското право. При възникване на такива казуси участниците носят отговорност.
Организаторите не носят отговорност за професионалната оценка на журито.

ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА

Целта на фестивала е:
- издирване, изучаване, съхраняване и популяризирането на българския фолклор с многообразието и спецификата на различните фолклорни области в България;
- поощряването на приемствеността за предаване на традициите от поколение на поколение с цел привличане на младите хора;
- превръщането на фестивала в празник на духа, в място за личностен и творчески обмен между участниците.

РЕГЛАМЕНТ

XIII Национален фолклорен фестивал „Песни в полите на Балкана“ в с. Жълтеш, общ. Габрово, ще се проведе на 6 и 7 юли 2024 г. Програмата на двата фестивални дни започва в 10:00 часа. Във фестивала не се допуска участие на професионални изпълнители и колективи, насочен е изцяло към самодейци и любители.
Фестивалът предлага и предоставя възможност за творческа изява за индивидуални изпълнители, певчески групи, групи за обичаи и танцови състави в две категории: автентичен и обработен фолклор:
I. Категория „Автентичен фолклор“
1. Певчески раздел:
- Индивидуални изпълнители – 2 песни до 5 минути. Възрастови групи: I група до 18 години, II група над 18 години.
- Певчески групи – 2 песни до 8 минути. Възрастови групи: I група до 18 години, II група над 18 години.
2. Танцов раздел:  – танцови изпълнения до 15 минути. Възрастови групи: I група до 18 години, II група над 18 години.
3. Раздел: Обичаи – представяне до 10 минути.
4. Раздел: Автентични носии – представяне до 5 минути

II. Категория „Обработен фолклор“
1. Певчески раздел:
- Индивидуални изпълнители – 2 песни до 5 минути. Възрастови групи: I група до 18 години, II група над 18 години.
- Певчески групи – 2 песни до 8 минути. Възрастови групи: I група до 18 години, II група над 18 години.
2. Танцов раздел – танцови изпълнения до 15 минути. Възрастови групи: I група до 18 години, II група над 18 години.

Участниците се оценяват от професионално жури, което връчва Първа, Втора и Трета награда (медал и диплом за всяка група).

Специалните награди на Фестивала са:
- Награда на кмета на град Габрово – плакет и диплом;
- Награда на журито – плакет и диплом;
- Награда на организаторите от НЧ „Светлина 1927“ – плакет и диплом;
- Награда на РЕКИЦ Габрово.
Всички участници получава грамота. Наградите се обявяват в края на втория фестивален ден. При отсъствие на отличените изпълнители организаторите изпращат наградата по пощата в срок до 10 дни.

Журито си запазва правото да не присъжда всички награди. Решенията на журито са неоспорими и окончателни и не подлежат на обжалване.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТАКТИ
Заявките се попълват отделно за всеки участник или група с коректно изписване на изпълненията по регламент, за да се избегне корекции в последния момент.

Краен срок за получаване на заявките за участие е 25 юни 2024 г.
Организаторите си запазват правото да прекратят записването на участници при запълване на програмата за двата фестивални дни, преди да е изтекъл срокът за подаване на заявките.
Програмата се изготвя по реда на получаване на заявките.
Участниците получават персонална информация за деня и часа на представянето си.
В двата фестивални дни всички участници се регистрират на „Регистратура“ поне
1 час преди излизането на сцената в с. Жълтеш.

При възникване на проблем за вашето участие, организаторите молят да се обадите своевременно на тел: 0887008518; 0893697726.

Заявки се подават на адрес:
П.К. 5335 с. Жълтеш, общ. Габрово, обл. Габрово
НЧ „Светлина 1927“
На сайта на читалището: chjaltesh.ucoz.org

e-mail. n4galte6@abv.bg
За контакти и въпроси: 0887008518; 0893697726 – Ана Боянова