На 16 октомври 1927 година 54 родолюбиви жители на с.Жълтеш основават свое читалище, което наричат "Светлина". Те определят за негов празник 14 януари – Васильовден. Читалището изиграва огромна просветна роля през следващите години. Още по време на учредителното събрание се взима решение за набиране на средства за построяване сграда на читалището, за жалост това не е осъществено и до днес.

С първите събрани пари се купуват няколко книги, които поставят началото на библиотеката към читалището. През 1945 година книжният фонд наброява 730 книги. Тук си дават среща най - прогресивните хора от селото. То става средище на много инициативи, празници и чествания.

Създават се танцова трупа и театрален колектив. Почти всяка събота в салона на училището се провеждат вечеринки, играят се пиеси като: „Татул”, „Три сестри”, „Снаха” „Златното магаре” и много други.

Освен театралният и танцов колектив се създава и „Джаз” - Жълтеш, ръководен от Кольо Венков. Под звуците на тази формация са продължавали танцовите забави след представленията в салона.

След 1990 година се закрива училището и читалището остава без салон и неговата дейност се свежда само до библиотеката.

От 1995 г. то е настанено на втория етаж на ремонтираното Кметство, където се намира и до днес. Съвместно с Кметската управа на селото и сърцати ентусиасти постепенно дейността му започва да се съживява. Първо се възобновяват честванията и празниците. Лазаруването и коледуването са два възобновени обичая, които са чакани от хората в селото.

През 2005 година към читалището се сформира певческата група, с ръководител Тодорка Венкова. По – късна групата се нарича „Кольо Венков” . Кръстена е на името на емблематичния и известен за нашият край музикант Кольо Венков, изпълняваме и песни предимно от неговият репертоар, а така също и издирени от нас автентични Жълтешки песни. За годините до сега групата става доста известна на местно ниво, а така и на много от фестивалните сцени на страната.

През 2005 година към читалището се изграждат кръжоци по художествено слово, по ръкоделие и готварство. Хубавото е, че поколенията се сменят но тези кръжоци продължават да съществуват и има постоянен интерес към тях.

Днес към читалището съществуват и две групи за възстановяване на обичаи.

Едната група е възрастни възстановяваме местни обичаи и участваме с тях на международни и национални фестивали. Възстановили сме вече обичаите - „Сватба-извеждане на булка”, „ След сватбен обичай” и „Бъдни вечер”.

Другата група за обичаи е детска и се казва „Лаленце”. Тя е нашата гордост, защото чрез младите хора ние виждаме ,че нашето читалище ще пребъде в годините. Тяхното желание за пресъздаване на нашите обичаи и участията им в фестивали ни радват. 

Читалището работи и по много проекти. 2002 г. спечели проект по „Фар”на тема „Читалище „Светлина” - Старият нов прозорец към света”. Проектът обхваща издирването и съхранението на местния фолклор и издаването на книга.

През 2006 г. печелим проект „С читалище „Светлина”- от стари към нови времена”. По този проект възстановихме характерна за нас „Кокаланска църква”. Изграден беше кръст , осветен и пресъздаден ритуалът правен едно време на този кокалански кръст.

Към министерството на културата печелим два проекта. По първият беше закупена компютърна конфигурация за читалището.

Вторият проект беше за материали за изработвани на 10 броя лазарски носии. Тях изработихме в кръжока „Седянка”.

През 2011г. към отдел култура на община Габрово спечелихме проект с който финансирахме фестивал „Песни в полите на Балкана”.

2010 година библиотеката към читалището беше включена към проект „Глобални библиотеки- България". Чрез този проект в библиотеката беше монтирана най - нова компютърна техника, прожекционен апарат с екран и устройство 3 в 1 /принтер, ксерокс и скенер/. Предоставената ни техника животът в библиотеката се промени. Вече предлагаме нови услуги в нея, помагаме на хора от селото при различни нужди. Лятото животът в библиотеката кипи, тук е мястото където се събират всекидневно децата от селото. Ползват компютрите както за игри, така и за подготовка на учебни материали и научаване и намиране на нова информация. Благодарение на ИКТ оборудването предлагаме и курсове за начална компютърна грамотност за по - възрастни хора.

Ръководството на читалището, кметството и наши съселяни решихме да направим фестивал. Като за име на фестивала избрахме „Песни в полите на Балкана”. Целта на организаторите беше да покажем пред местната общност красотата на автентичното ни богатство, а и да направим фестивал от сцената на който да се представят самодейците от нашата област. Защото до този момент нямахме такава възможност поради липса на такова мероприятие. Първата година беше само на регионално ниво. Но интереса към него се оказа голям. Имахме към 350 участника и това ни даде идея да го превърнем в национален.

Още през следващата година беше национален. Провежда се благодарение на подкрепата на община Габрово, областна управа Габрово и много наши спомоществователи и щедростта на бизнесмени от региона и най- вече благодарение на сърцатите хора от екипа на читалището и селото.

2012 г. за трета поредна година се проведе нашият фестивал. Участниците в него бяха от цялата страна над 1500 човека. Наша амбиция беше фестивалът да се утвърди като фестивал за автентичен фолклор и това се осъществи.

Радостното тази година беше, че броят на младите участници беше много по голям от възрастните участника. Това ни кара да сме удовлетворени от този факт, младите хора са нашето бъдеще и мост към следващото поколение. Срещаме сериозни затруднения във финансирането на фестивала. Но смятаме, че въпреки финансовата криза ще се намерят сърцати хора които няма да позволят да се прекъсне този празник на Българщината. Ние като организатори няма да престанем да търсим средства за финансиране.

Всички заедно трябва да пренесем този фестивал за поколенията.