Певческата група „Кольо Венков” - изпълнява песни предимно от репертоара на Кольо Венков, а така също автентични Жълтешки песни.

Детска група за обичаи - „Лаленце”. 

Кръжок „Седянка”.

Кръжок "Художествено слово".

Кръжок "Ръкоделие".

Кръжок "Готварство".